ความเห็น 875768

พัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

นางปนัดดา อดุงศิริเทพ
IP: xxx.136.49.193
เขียนเมื่อ 

การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อของบุคคลในองค์กร ให้มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ท้าทาย ไม่น่ากลัวอย่าที่คิด