ความเห็น 875365

จดทะเบียนการเกิด ไม่ได้หมายถึงสัญชาติ

เขียนเมื่อ 

ขออ่านด้วยคน krutoiมีลูกๆไร้สัญชาติ ไม่รู้มันเกิดมาอย่างไร ....ล้อเล่น

เป็นเด็กพม่า มอญ กระเหรี่ยง ลาว เขมร จะตั้งชาติใหม่ดีใหมคะ ก็คิดจะตั้งโรงเรียนนานาชาติเหมือนตามมหา'ลัยเขาตั้งกัน แต่กลัวสันติบาลเล่นเอา เลยยุติไว้ก่อน เป็นความรู้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศีกษา เช่น บริหารโรงเรียน ครู และผูปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ควรรับทราบ จะได้มีการนำปัญหามาแก้ไขพร้อมๆกัน นับเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในการแก้ปัญหา คนพลัดถิ่น คนไม่มีทะเบียนบ้าน คนไม่มีใบเกิด คนไม่มีที่มา อาศัยอยู่ริมขอบ