ความเห็น 873794

ผู้ไม่ได้อบรมกาย..ศีล..จิต..ปัญญาให้ดี แล้วไปสนทนากันเรื่องอภิธัมมกถา เวทัลลกถา ก็จะพลัดไปสู่ธรรมดำโดยไม่รู้ตัว

เขียนเมื่อ 

-->> พระธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในรูปของอะไร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของพระสูตร พระวินัย พระอภิธรรมหรือชาดกก็ตาม ประโยชน์ของมันคือการนำไปใช้ประโยชน์

ประโยชน์อยู่ที่คนนำไปใช้ประโยชน์ ถ้าคนนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของอะไร ไม่ว่าท่านจะพูดอะไร พูดดีสักแค่ไหน จะมีคนนิยมสักเท่าไร อย่างไร ถ้าคนเอาไปใช้ไม่ได้ มันก็ไม่มีประโยชน์ในการที่จะปฏิบัติ

-->> เพราะพระธรรมที่จะมีประโยชน์ที่สุดแม้ในรูปของชาดก ก็อยู่ที่เขานำไปใช้ประโยชน์ได้เท่านั้น บางอย่างมันก็นำไปใช้ประโยชน์ได้สำหรับบางคน เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การใช้ประโยชน์

-->> ผมขอเน้นย้ำตรงนี้ และขอให้พุทธบริษัทมองศาสนาทั้งระบบ เหมือนกับมองต้นไม้ทั้งต้น เห็นช้างทั้งตัว เรารู้ว่าช้างเป็นอย่างไร แต่ถ้ารู้จักพุทธศาสนาหรือเรียนพุทธศาสนาเหมือนคนตาบอดคลำช้าง ก็จะเถียงกันตาย

ถ้าเราไม่เห็นต้นไม้ทั้งต้น มีแต่คนดึงส่วนของต้นไม้ให้ดู เอาลูกมะม่วงให้ดู แล้วบอกว่านี้คือมะม่วง อีกคนหนึ่งเอาใบมะม่วงมาให้ดู โดยเราไม่เคยเห็นต้นมะม่วงเลย บอกนี่คือมะม่วงทั้งหมด อีกคนหนึ่งก็เอาเปลือกไม้มะม่วงมาให้เราดู แล้วบอกว่านี่คือมะม่วงทั้งหมด แล้วเราซึ่งไม่เคยเห็นต้นมะม่วงทั้งต้น ก็ไปยึดมั่นในส่วนนั้นๆ ว่าเป็นมะม่วงทั้งหมด แต่ละคนทั้ง ๓ คน ๔ คน ก็ยึดมั่นในส่วนนั้นๆ ว่าเป็นมะม่วงทั้งหมด ก็เถียงกันตาย ตกลงว่าทั้ง ๓ คนไม่รู้จักต้นมะม่วงสักคนหนึ่ง

ก็เหมือนคนตาบอดคลำช้างในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าท่านเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังนั่นแหละ คนที่ไปคลำถูกขาก็ว่าช้างเหมือนเสา ไปคลำถูกหางก็คิดว่าเหมือนไม้กวาด มาเถียงกัน มาตั้งหมัดตั้งมวยกัน ก็เพราะว่าไม่เห็นช้างทั้งตัว เพราะฉะนั้นทางที่ปลอดภัยที่สุดและดีที่สุดก็คือว่า มองพุทธศาสนาให้เห็นทั้งระบบทั้งหมดเลยทีเดียว แล้วเราก็จะรู้จักพุทธศาสนาแจ่มแจ้งชัดเจนรู้จริง จะเกิดความถูกต้องขึ้น...

**************************************************************************

ข้อมูลที่ใช้เรียบเรียง : "สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่ เพื่อความถูกต้อง" โดย วศิน อินทสระ