ความเห็น 873792

ผู้ไม่ได้อบรมกาย..ศีล..จิต..ปัญญาให้ดี แล้วไปสนทนากันเรื่องอภิธัมมกถา เวทัลลกถา ก็จะพลัดไปสู่ธรรมดำโดยไม่รู้ตัว

เขียนเมื่อ 

มีข้อน่าคิดอีกอย่างหนึ่งคือ อภิธรรมพูดกันว่าไม่พูดถึง สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา มีแต่เนื้อธรรมล้วนๆ

แต่ถ้าท่านสำรวจอภิธรรมด้วยดีให้ทั่วให้จบ มีหลายแห่งที่พูดถึงนรก-สวรรค์ เทวดามีอายุเท่าไรๆ เหลือที่จะนับ ตัวเลขเยอะแยะไปหมด ตัวอย่างเช่นตอนที่ว่า ธัมมหทัยวิภังค์ในพระไตรปิฎกเล่ม ๓๕ เป็นอภิธรรมปิฎกมี ๑๘ วิภังค์ด้วยกัน มีธัมมหทัยวิภังค์เป็นสุดท้าย พูดเรื่องนรก-สวรรค์ พูดเรื่องเทวดามีอายุเท่าไร ชั้นไหนอายุเท่าไร มากมายก่ายกองนับไม่ไหว ตัวเลขนับไม่ถ้วน ไม่รู้เพิ่มศูนย์เข้ามากี่ร้อยตัว