ความเห็น 8676

วิปัสสนา vs. วิชาการ

จัตตาโร
IP: xxx.136.64.55
เขียนเมื่อ 

 ขออนุญาต ขอโอกาส

share นะครับ  

 

เอาสติ ไปทำงานแทนความคิด

ปล่อยจิตให้ว่างๆ   นี่แหละ ศิลปะการฟังขั้นสูง

 

แยก จิต สติ ความคิด  สามตัวให้ออก ว่าเป็นคนละตัวกัน   ก็จะเกิดตัวรู้   เป็นตัวรู้ที่ แท้จริง ของ KM    เป็นตัวรู้ตามแนว ไตรสิกขาครับ