ความเห็น 85752

เคล็ดลับคุณกิจ..."สรุป"

เขียนเมื่อ 
  • ฟังชื่อกลุ่มแล้วเข้มแข็งและเข้ากับสถานการณ์ดีมากครับ   (สามทหารเสือ)
  • เห็นด้วยอย่างยิ่งครับที่ต้องมีการสรุปฯ