ความเห็น 848075

ตะกร้อ เดะทน คนแข็งแรง

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจดีนะ แต่ว่าผู้หญิงจะเดะได้ไหมนี่

เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างเสริมลักษณะนิสัย

ความอดทน และน้ำใจนักกีฬา แก่เยาวชนได้ดีมากๆ