ความเห็น 843974

รหัสพันธุกรรมมนุษย์...ข้อมูลส่วนตัว หรือ ข้อมูลของใคร??

วิน
IP: xxx.185.152.181
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจ น่าจะเป็นประโยชน์ มากโทษ มนุษย์ เราถ้าจะมีครอบครัว ต้องกันด้วยพันธุกรรม ไม่ใช่ดูแค่หน้าตา คงจะดีไม่น้อย มีรหัสพันธุกรรมแต่ละคน ประมาณค่าใช้จ่าย แต่ละคน ในห้องปฎิบัติการและการอ่าน ประมาณเท่าใด (ราคาทุน)