ความเห็น 8439

ต้วเล็ก

จุรีรัตน์
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 
การเล่นของเด็กทำให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆเปรียบเหมือนกับการออกกำลังกายเด็กได้เผาผลานพลังงานที่ได้รับ แต่ผู้ปกครองควรดูแลการเล่นของเด็กอย่างใกล้ชิด