ความเห็น 84231

บันทึกจากประกายรังสี "ในที่แห้งแล้ง น้ำหยดเดียวมีค่ายิ่ง"

เขียนเมื่อ 

ขอสนับสนุนความคิดนี้ด้วยอีกคนค่ะ นักรังสีเทคนิคที่ผ่านมาอย่างดิฉัน อ่านแล้วรู้สึกสบายใจอย่างมากอย่างน้อยอาจารย์เป็นที่พึงให้เรา  การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆมีความสุขมากที่สุดเพราะเราสำคัญมากถ้าวันใหนเราไม่อยู่แพทย์จะถามหาแพราะต้องการเห็นฟิล์มเอกซเรย์เพื่อสร้างความมั่นใจในการรักษา  ท่านรองคิดดู เราสำคัญมากขนาดใหนไม่ได้ยกตนข่มท่านนะแต่เราภูมิใจต่างหาก

คุณค่าของเราอยู่ที่ใน ถ้ารพ.ท่านทำ HA สิ่งที่ได้คือหน่วยงานดีเด่น พัฒนางานในระดับแนวหน้า มีนวัตกรรมออกมาตลอด

นักรังสีเทคนิค คิดวิเคราะห์ งานเก่ง

จากประสบการณ์ในการไปศึกษาดูงานโรงพยาบาลชุมชนหลายๆแห่ง พบว่ารังสีเทคนิค มีนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบ  ชนะการประกวดหลายแห่ง ระดับจังหวัด  ระดับเขต ระดับประเทศยังมี แต่เราไม่มีองค์กรวิชาชีพที่คอยชื่นชมและแสดงความยินดี ให้กำลังใจ

ส่วนใหญ่เรามุ่งแต่ความต้องการของตนเองเลยลืมดูพวกเดียวกันเองมัวแต่คอยมองความเติบโตของวิชาชีพอื่นโดยเฉพาะพยาบาลซึ่งองค์กรวิชาชีพเขามีมานานและเข็มแข็งและรวมตัวกันได้ดี

องค์วิชาชีพเราเพิ่งเริ่มต้นและขาดประสบการณ์จะดำเนินกิจกรรมใดต้องรอบครอบและค่อยป็นค่อยไปเลยไม่ทันใจนักรังสีเรา

ขอให้ทุกคนสามัคคีรวมแรงร่วมใจช่วยเหลืองานองค์กรวิชาชีพ  เพื่อองค์กรเราจะได้เติบโตถึงเราจะไม่ทันแต่น้องๆเราก็จะได้ประโยชน์