ความเห็น 83973

ขอโทษผมฝันไป

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ น.เมืองสรวง ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็น  ความจริงและยอมรับคำว่า  นายตนเอง  และ การมีคุณธรรมที่สูง