ความเห็น 83590

ประชุม PCT ครั้งที่สอง

นพ.เชิดพงศ์ หังสสูต
IP: xxx.128.75.202
เขียนเมื่อ 
จะขอ เป็น ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานครับ ขอเชิญที่ Blog ของทีมเบาหวานเปาโลครับ http://gotoknow.org/blog/dmpaolo1