ความเห็น 83444

เทคนิคปวารณาในการจัดการความรู้

เขียนเมื่อ 

เรียน ทั้ง คุณ Bright Lily อ.ปภังกร คุณหมอนนทลี จากเพื่อนร่วมทาง และคุณสิงห์ป่าสัก

ขอบคุณที่เข้ามาร่วมทักทายและให้กำลังใจ