ความเห็น 8337

ต้วเล็ก

นรีรัตน์
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
เนื่องจากในปัจจุบันคนส่วนมากมักให้ความสำคัญทางด้านสติปัญญามากกว่าทางร่างกายและผู้ปกครองส่วนมากก็เชื่อว่าการที่ให้เด็กเล่นคอมพิวเตอร์หรือเกมส์ต่างๆจะสามารถพัฒนาเด็กให้มีความสมบูรณ์ได้จึงสนับสนุนให้เด็กเล่นเกมส์และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือผู้ปกครองไม่มีเวลาที่จะเล่นและเอาใจใส่กับเด็กทำให้เด็กต้องหันไปพึ่งคอมพิวเตอร์,ทีวี,เกมส์ต่างๆจึงทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่น โรคอ้วนที่ในบทความได้กล่าวถึงดันนั้นเห็นว่าทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรแก้จากตัวของผู้ปกครอง