ความเห็น 83252

ชีวิตที่พอเพียง : 129. ไปเยี่ยมลูกที่โบลเดอร์ : 2. วันแรกที่ โบลเดอร์

เขียนเมื่อ 
   ตื่นเช้ามาอ่านบันทึกนี้ของท่านอาจารย์ด้วยความรู้สึกที่ดีมากครับ  อบอุ่น ผ่อนคลาย เรียบง่าย เห็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันอย่าง มั่นคง หนักแน่น ใกล้ชิด และ อิสระ ภูมิใจแทนน้องๆที่ได้เติบโตมาภายใต้สภาพแวดล้อมของครอบครัวแบบที่ท่านจัดสรรให้มันเป็นไปแบบพอเพียง พอเหมาะ และ ให้ทุกคนได้มี ได้เป็น ตามที่เขาอยากมี อยากเป็น บนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ของแต่ละชีวิต