ความเห็น 8293

ต้วเล็ก

wanarat
IP: xxx.170.161.248
เขียนเมื่อ 
   การเลือกของเล่นในทุกวันนี้ควรคำนึงถึงการพัฒนาในทุกๆด้าน ไม่ใช่คำนึงถึงของเล่นที่พัฒนาสมองเพียงอย่างเดียวเพราะเด็กต้องได้รับการพัฒนาแบบต่อเนื่องและควบคู่กันไป การเลือกของเล่นจึงเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเช่นกัน