ความเห็น 828994

ลักษณะที่สำคัญของการสร้างวินัยเชิงบวก

เขียนเมื่อ 
  • ตามมาจากบันทึก อาจารย์ยูมิ
  • มาอ่านบันทึก  ความคิดเชิงบวก
  • ขออนุญาตนำไปปรับใช้กับทีมการพยาบาลท่าจะดี
  • ขอบคุณค่ะ