ความเห็น 828562

ลักษณะที่สำคัญของการสร้างวินัยเชิงบวก

เขียนเมื่อ 

P  สวัสดีครับ

         วินัยเชิงบวกช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวได้เป็นอย่างดีครับ

                                  ขอบคุณครับ