ความเห็น 8276

ต้วเล็ก

ยุ
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 

เด็กในวัยนี้ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของเล่นก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะในยุคนี้สมัยนี้พ่อแม่ชอบเลือกซื้อของจำพวกเกมคอมพิวเตอร์ เด็กจึงไม่ได้มีการออกกำลังกาย จึงทำให้เด็กมีร่างกายไม่แข็งแรง ส่งผลต่อโรคอ้วน ดั้งนั้นเราควรให้เด็กได้มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อหลีกเหลี่ยงการเป็นโรคอ้วน ที่สำคัญเราควรเลือกซื้อของเล่นที่เหมาะสมกับวัยเพื่อพัฒนาการที่ดีของลูก