ความเห็น 826922

พระปักษ์ใต้ไม่จับปัจจัย

เขียนเมื่อ 

ไม่มีรูป นนท์

 

  • การตัดสินว่า ถูก หรือ ผิด ค่อนข้างยาก
  • ควร ไม่ควร หรือ เหมาะสม ไม่เหมาะสม น่าใส่ใจกว่า

ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจ... เรื่องทำนองนี้ ตัวเราเองรู้อยู่แก่ใจ ส่วนการประเมินและตัดสินค่าจากผู้อื่นก็เป็นเพียงกฎเกฑณ์ทางสังคมเท่านั้น...

เจริญพร