ความเห็น 820470

นาข้าว - สวนยาง - สวนปาล์ม

ฟางข้าว
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

การปลูกยางในนาข้าวนั้น ที่เห็นๆอยู่เรามักจะพูดกันแต่เพียงว่าปลูกยางในนา โดยที่มิได้เจาะจงลงไปว่าเป็นนาแบบไหน สภาพพื้นที่เป็นอย่างไร เพราะที่นาบางแห่งอยู่ในที่ดอน ไม่มีระบบชลประทาน อาศัยน้ำฝน บางปีฝนตกน้อย ข้าวก็แห้งตายซากไป ไม่ได้ผลผลิต เพราะในอดีต เป็นที่ดอน แต่ชาวนาอยากจะแปลงให้เป็นนา เพื่อวัตถุประสงค์หลักให้มีข้าวเพียงพอในการบริโภค และถ้าเหลือก็ขายเพื่อมีเงินสดใช้จ่ายในครัวเรือน พอมาถึงยุคปัจจุบันที่ชาวนาสามารถหาเงินสดจากอาชีพนอกการเกษตรมาซื้อปัจจัยสี่ รวมทั้งข้าว ประกอบกับยางราคาดีมาก จึงเป็นทางเลือกที่อาจจะได้มากกว่าเสีย ในอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นนาในที่ลุ่ม มีน้ำเพียงพอ มีระบบชลประทาน กรณีนี้การนำที่นามาปลูกยางน่าจะไม่เหมาะสมทั้งในแง่การลงทุนและ สภาพดิน สภาพแวดเล้อม ขณะนี้มีเอกชนบางรายลงทุนขุดยกย่องปลูกยางแล้วมีระบบน้ำ ติดสปริงเกลอร์รดน้ำยางแต่ละต้นกันเลย แต่นั่นเป็นเรื่องของผู้มีเงินเหลือเฟือ