ความเห็น 81733

ตำบลแห่งการเรียนรู้

ปาริฉัตร
IP: xxx.113.51.100
เขียนเมื่อ 
จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ตำบลแห่งการเรียนรู้นั้น  ความรู้ที่ได้รับในวันนี้มีหลายเรื่อง เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยรู้ก็มี  และจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในตำบลของตนเอง  เพื่อให้เป็นตำบลแห่งการเรียนรู้ให้ได้ ภายในปี 2550