ความเห็น 81637

การทำงานคือการปฏิบัติธรรม : ความสุขของคนทำงาน

ยินดีด้วยค่ะอาจารย์สำหรับรางวัลครูภูมิปัญญาไทย :)