ความเห็น 81626

ตำบลแห่งการเรียนรู้

รสาพร
IP: xxx.113.51.104
เขียนเมื่อ 
เมื่อวันที่ 5 ตค.49ที่ผ่านมาผอ.ได้มอบนโยบายและวิธีการแนะแนวการศึกษาต่อทั้ง 7 วิธีแล้ว วันนี้พวกเราได้ทบทวนวิธีการเรียนต่าง ๆ อีกครั้งเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะเข้าพื้นที่ ทางกลุ่มงานจัดฯได้สำรวจความต้องการในการใช้แบบสำรวจฯ  ใบสมัคร ใบลงทะเบียน และใบสมัครสมาชิกห้องสมุด และดำเนินการจัดให้ตามความต้องการ และได้ทบทวนอีกครั้ง จากการที่ได้อ่านจาก blog นี้