ความเห็น 81605

ตำบลแห่งการเรียนรู้

อรวรรณ
IP: xxx.113.51.104
เขียนเมื่อ 
หลังจากที่ได้เรียนรู้ความหมายและเนื้อหาสาระของตำบลแห่งการเรียนรู้แล้ว ดิฉันคิดว่าเป็นกระบวนการในการปฏิบัติที่ดีแล้วช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกที่จะศึกษาได้หลากหลายวิธี ที่สะดวกค่ะ อรวรรณ