ความเห็น 81598

ตำบลแห่งการเรียนรู้

สุมาไร
IP: xxx.113.51.104
เขียนเมื่อ 
เมื่อได้รับความรู้แล้ว ข้าพเจ้า จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับการดำเนินงานของตำบลที่รับผิดชอบค่ะ