ความเห็น 81592

ตำบลแห่งการเรียนรู้

รุจิรา
IP: xxx.113.51.104
เขียนเมื่อ 
จะนำความรู้ที่ไปใช้กับตำบลของตนเองและจะพยายามทำให้ได้และให้ดีที่สุดเพื่อยกระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงานให้ได้