ความเห็น 811746

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก

สุรีรัตน์ จันทะนะ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

หนังสือน่าสนใจมากค่ะ หนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในส่วนการพัฒนาเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ขอแสดงความนับถือ

สุรีรัตน์ จันทะนะ

สำนักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน

ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10170

ขอบคุณค่ะ