ความเห็น 810827

เงินอุดหนุน

นายธนพัฒน์ แดงจันทร์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอำพร กาญจนโพธิ์ ที่เคารพยิ่ง

กระผมได้Download ไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ โดยเฉพาะคู่มือเงินอุดหนุนสถานศึกษา ประกอบกับศึกษาคู่มือแล้ว ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นมากมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ด้วยความเคารพยิ่ง

นายธนพัฒน์ แดงจันทร์

ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ)