ความเห็น 80925

การประชุมประจำเดือน

เขียนเมื่อ 

เรียน ทุก ๆ ท่านที่สงสัยในเรื่องอายุ 13-39 ปี เป็นการผิดพลาดที่พิมพ์ผิด ค่ะ ที่ถูกต้องคือ 15-39 ปี ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ ท้วงติงมาค่ะ ตอนนี้ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วค่ะ แต่อย่างไรก็ตาม ชวงอายุก็ลงลงจาก 59 เหลือแค่ 39 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายกศน. ชัดเจน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น

ณราวัลย์