ความเห็น 80885

การประชุมประจำเดือน

Manida
IP: xxx.113.51.101
เขียนเมื่อ 
จากการได้อ่านบทความการประชุมประจำเดือน ที่ท่านผอ.ณาราวัลย์ได้เข้ารวมประชุมที่ ศบอ.แจ้ห่ม แล้วนั้น  ได้รับทราบถึงนโยบายการดำเนินงานกศน.ประจำปี  2550 ทำให้ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน  และจะนำนโยบายการดำเนินงานไปปฏิบัติให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น