ความเห็น 80874

การประชุมประจำเดือน

ปาริฉัตร
IP: xxx.113.51.101
เขียนเมื่อ 
จากการที่ได้อ่านบทความ ทำให้ทราบถึงนโยบาย ปี 2550 ของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนแล้ว ทำให้ทราบถึงแผนการดำเนินงานว่า ในปี 2550 นั้นแต่ละศบอ.จะต้องทำอะไรบ้าง แต่ก็ยังมีข้อข้องใจบางประการคือ การยกระดับการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมาย อายุ 13-39 ปีนั้น มันจะไม่ผิดระเบียบหรือกระทบต่อการจัดการศึกษาในระบบ เมื่อปีที่แล้วผูที่จะเรียนกับ กศน.ได้ ต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น