ความเห็น 80860

การประชุมประจำเดือน

สุมาไร
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 
จากที่ได้อ่านรายงานประจำเดือนที่ผอ.ได้ไปมาแล้วนั้นทำให้ได้รับทราบถึงเรื่องนโยบาย ในการทำงานของ ปี 2550 ทำให้ทราบแนวทางในการทำงาน และจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ต่อไป