ความเห็น 80835

การประชุมประจำเดือน

ampai
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 
เมื่อได้อ่านเรื่องเล่าของ ผอ.ศบอ.เกาะคา ในการประชุมประจำเดือน ทำให้ได้รับทราบนโยบายในการทำงาน ปี 2550 ทำให้ได้ทราบแนวทางในการทำงานและการปฏิบัติงาน ตามที่ ท่าน ผอ.ศบอ.เกาะคาและจะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้กล่าวไว้ และจะได้นำแนวทางและนำความรู้ที่ ผอ.ศบอ.แต่ละอำเภอได้กล่าวไว้มาเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป