ความเห็น 806078

“พละ 5” และ ความเป็นตัวตนของเรา

เขียนเมื่อ 

เรียนครูโย่ง ช่วงนี้ ร่างกาย พอไปได้ครับ งานเว้นวันเสาร์ พรุ่งนี้ไป มีตลอดครับ ขอบพระคุณครับ