ความเห็น


ผมไ้ด้ยินคำว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน มานาน แต่ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนัก
ว่าหมายถึงอะไรแน่ๆ ชัดๆ

ที่รู้แน่ๆ คือ การพัฒนาในอดีต ไม่ยั่งยืน  โดยเฉพาะพัฒนาแล้วทำลายป่าไม้
และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ (น้ำ, อากาศ, น้ำมัน, ฯลฯ) ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป
โลกคงไม่น่าอยู่ หรืออาจถึงขั้นอยู่ไม่ได้ทีเดียว

สาเหตุที่ทำให้ไม่ยั่งยืน ก็เพราะกลไกที่การหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยไป
กระทบ ทำลาย ผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยไม่มีใครทำหน้าที่เป็นเจ้าของ
มาคอยห้ามปราม  เช่น ปล่อยมลภาวะลงน้ำ ที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วม แต่ใคร
จะมาเป็นตัวแทนเป็นเจ้าของได้?  พอทำอย่างนี้มากๆ เข้า  ของทุกอย่างที่เป็น
ของส่วนรวม ก็จะเสื่อมสลายหมด  เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน

ทางแก้ ก็คงมีหลายทาง เช่น หากลไกสร้างความรับผิดชอบ ใครทำใครจ่าย
มีกลไกเชิงสังคม มาคอยห้ามในกรณีที่ไม่สามารถมีวิธีรับผิดชอบได้
สุดท้ายก็คือให้ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้บริโภคสินค้า ได้ตระหนักว่า ตนมีส่วนร่วม
สร้างปัญหานั้นอยู่ อย่างอ้อมๆ  ก็จะลดการใช้สินค้าที่สร้างปัญหาลง (ถ้ามีจิตใจ
สาธารณะอยู่บ้าง)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี