ความเห็น 804260

“พละ 5” และ ความเป็นตัวตนของเรา

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน งงมั้ย

  • เรียนอย่างนี้ครับ
  • KM เป็นเรื่องการจัดการความรู้ ที่เป็น "เครื่องมือ เสริม การบริหาร" ต้องนำมาบูรณาการ กับ เครื่องมือ อื่นๆ ครับ