ความเห็น 80399

การกระทำแห่งชีวิต : สิ่งที่จำเป็นต้องทำ

เขียนเมื่อ 

มาสนับสนุนความคิดของคุณสิงห์ป่าสักคะ

ความทดท้อ...และเฝ้าวนเวียนอยู่แต่กับความคิดเชิงลบ..ล้วนแล้วแต่ทำให้เวลาที่เรามีอยู่ยิ่งเหลือน้อยลงไปอีก...

"มรณสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกเวลา..."