ความเห็น 803197

1. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการป้องกันข้อเข่าเสือม

เขียนเมื่อ 

dear ทิพวรรณ์

Sorry to respond you quite late. However, I appreciated your letter. I've just reactivated my blog pls visit.thanks