ความเห็น 802310

SWOT กับการนำไปใช้ในการวางกลยุทธ์

สายชล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เราเองก็ฟังการบรรยายเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์มาประมาณ 10 กว่ารอบแล้วค่ะ

ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจมาบ้าง แต่ยังขาดปรัชญาพื้นฐาน ไม่ทราบว่าพอจะมีข้อมูลด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่เข้าใจง่ายไหมคะ เอาเป็นแบบที่มองอย่างเป็นองค์รวมและเชื่อมโยงกันทั้งหมด ตั้งแต่การทำสวอท ไปจนสุดกระบวนการสุดท้ายที่การกำหนดแผนการ โครงการ และประเมินผล พอจะมีเอกสารบ้างไหมคะ เพราะเท่าที่เห็นมีแต่กระจัดกระจาย ต้องเอามาประมวลเชื่อมโยงกันเอง มันทำให้เข้าใจยากน่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ