ความเห็น 800609

ปัญหาการวิจัย มักจะได้มาจากการสังเกต

นายวัชรานุกูล บุญเลิศ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อาจารย์พอจะมีความหมายหรือว่าเนื้อหาขอ หลัก 7S ไหมครับ

ผมกำงทำ Thesis ป.โท ที่ดูความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด 7S กับ QWL ครับ

แต่ยังหาเนื้อหาและความสมบูรณ์ของหลัก 7S ไม่ดีเท่าไหร่ครับ