ความเห็น 80016

มุมมอง ปขมท.

เขียนเมื่อ 

       ถึง  พี่เมตตา

  • มีโอกาสได้ร่วมประชุม ปขมท. หลายครั้ง ประทับใจในการจัดงานครับ
  • รอบที่กำลังจะจัดนี้มีความรู้สึกว่า รูปแบบงานถ้าออกแบบดี ๆ จะได้ Best Practice ของแต่ละแห่งเป็นอย่างดี รวมถึงความสัมพันธ์ของบุคลากรสายสนับสนุนระหว่างมหาวิทยาลัย
  • บรรยากาศดี ๆ อย่างนี้ ต้องให้มืออาชีพอย่างพี่เมตตา ได้ออกแบบการจัดงานครับ