ความเห็น 79917

กว่าจะถึงวันนี้ : "มีกำไร"

เขียนเมื่อ 
อ่านแล้ว"ยิ้ม" ด้วยความเข้าใจ และเข้าใจค่ะ

สู้ต่อไปนะ คุณศิริ...เส้นทางข้างหน้า น่าจะกว้างขวางและราบเรียบน่าเดินกว่าที่ผ่านมาค่ะ