ความเห็น 79569

วัฒนธรรมฝรั่ง : กรณีตามหาเพื่อน

เขียนเมื่อ 
ในความเป็น  เพื่อน  แม้ห่างหายไปไกล  แต่ยังห่วงใยกันเสมอ