ความเห็น 792853

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 10 Modern Education : คุณภาพต้องมาก่อนปริมาณ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับคุณ Teerawut
  • ยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ