ความเห็น 789775

เที่ยวเขาสมอแคลง (ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย)

numpung
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอให้เทพเจ้าทั้งหลายช่วยปกปักรักษาครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเทอญ