ความเห็น 787223

บล็อกมีชีวิต : ลงเพลง แจกโค้ด

เด้ด้เด้
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

*Embed src=” http://www.mbaprogramsthailand.com/wp-content/uploads/Zealmodcheewitchanhaiter.wma " TYPE="application/x-mplayer2"

pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/"Name="objMediaPlayer";

Width="300" autoSize="false" showdisplay="false" displaySize="0" Height="40" center="true" loop="true" AutoStart="True"> */embed*