ความเห็น 78663

ระบายความรู้สึกของการต้องลบบันทึกใน GotoKnow

เขียนเมื่อ 

ดร.จันทวรรณคะ...อารามด้วยความดีใจ...ที่ได้อ่านบันทึกนี้ของอาจารย์ทำให้มือพลาดไปกด enter ถึงสองครั้ง...กะปุ๋มเชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่าเราทุกคนรักและผูกพันกับ GotoKnow.org พอๆ กับที่เรารักเมืองไทย ทันทีที่กะปุ๋มได้ทราบเหตุผลของอาจารย์เราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือตอนนั้นคิดเหมือนกันว่า...อาจต้องกระทบความรู้สึกใครๆ หลายๆ คนแม้แต่กะปุ๋มเองก็รู้สึก แต่ด้วยเหตุและผลเราจำเป็นต้องเคารพ...และวันนี้มีบันทึกอาจารย์แหวว...ตีพิมพ์ขึ้นมายิ่งทำให้รู้สึกรัก GotoKnow.org มากขึ้น เพราะอะไรเหรอคะ...ก็เพราะเราต่างมีความต้องการให้บ้านหลังนี้...ดูดี สวยงาม สะอาด...และน่าอยู่ อยู่ด้วยความรักความอบอุ่น...ด้วยมิตรภาพ เจตนาของทุกคนต้องการรักษ-พิทักษ์บ้านหลังนี้ และรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างมากที่จะดูแลให้บ้านเรานั้น...มีรูปร่างและทิศทางการปกครอบคนในบ้านให้ร่มเย็น...

อย่างน้อยบันทึกอาจารย์แหวว อาจารย์ธวัชชัย และของท่านเองก็ช่วยให้ตอกย้ำให้เรารักและหวงแหนบ้านหลังนี้...ให้ร่มเย็น...และช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่สังคมภายนอก...แห่งความเป็นจริง จนเรื่อยไปจนถึงประเทศไทยเรา...

เราทุกคนห่วงใย...และให้กำลังใจ...เอาแรงใจช่วยผู้พัฒนาระบบ...เสมอ...กะปุ๋มดีใจที่ว่าสื่อเวทีเสมือนนี้หาใช่เป็นสื่อทางอเลิคทรอนิค...หรือเทคโนโลยี...อย่างเดียว หากแต่มีจิตวิญญาณของหลายๆ ท่านหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว...

ศรัทธาและศรัทธา...นะคะ

*^__^*

กะปุ๋ม