ความเห็น 785737

เข้าคุกสามปีไม่รอลงอาญา...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณหมอ(วิสัญญีแพทย์)

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะที่ต้องคุยและทำความเข้าใจกับญาติอย่างใกล้ชิด

และคุยให้คำแนะนำ ให้กำลังใจติดตามอย่างสม่ำเสมอ

และให้เห็นว่าเราได้ดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด เต็มความสามารถแล้ว