ความเห็น 7852

สร้างความแข็งแกร่งแก่ชุมชน

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ดีใจที่รู้ว่าทีมเขมราฐสามารถเข้ามาเขียนบล็อกได้แล้ว แผนงานที่จะทำต่อไปทั้งการอบรม Diabetes Educator และการประกวดศูนย์สุขภาพชุมชนน่าสนใจมากค่ะ สำหรับการอบรมลองคิดหลักสูตรที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่าการบรรยายและเอาหลักของ KM ไปใช้ร่วมด้วยดีไหมคะ